c1

จากคนที่ดูธรรมดากลับดูมีอะไร นี้แหละที่เขาบอกว่าการมีวิชาติดตัวไม่ว่าจะความรู้หรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถนำมาใช้กับตัวเองและคนรอบข้างให้เกิดประโยชน์ได้ มันย่อมเป็นเรื่องที่ดีแก่ตัวเรา ผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุทางการเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดรายจ่ายที่คาดไม่ถึง เช่น การเจ็บป่วยกะทันหันของคนใกล้ชิด การถูกเลิกจ้างกะทันหัน การที่ลูกค้าลดลงกะทันหันทำให้ขาดรายได้ทันที การมีเงินออมย่อมช่วยลดความรุ่นแรงของผลกระทบทางการเงิน เงินออมเป็นแหล่งเงินสำคัญที่ช่วยให้เราจัดการปัญหาเฉพาะหน้าหรือสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันที

 

d1

กล่องมันจะต้องการทำร้ายตัวเอก โดยการบังคับ ข่มขู่สารพัด ที่จะทำให้ตัวเอกยอมขอพรจนทำให้พลังอำนาจอันชั่วร้ายของกิเลสกลับมามีพลังเหมือนเดิม แต่ด้วยความที่ตัวเอกเป็นคนนี้เช่นนี้เอง จึงทำให้ในหลายๆ ครั้งที่ตัวกิเลสจะทำร้ายตัวเอก ก็จะต้องถูกพลังแห่งความดีเข้ามาปกป้องตัวเอกให้รอดปลอดภัยทุกครั้งไป จนในที่สุดตัวกิเลสก็ไม่สามารถทำร้ายตัวเอกได้เลย สุดท้ายตัวกิเลสและกล้องก็โดยทำลายไปเพราะตัวเอกช่วยเหลือวิญญาณได้ครบสามครั้งได้ทันเวลาเฉียดตายพอดี จึงทำให้ตัวเอกขอพรให้กล่องทำลายตัวเอง เรื่องไม่ดีทั้งหลายจะได้หมดๆ ไปสักที หลังจากที่ตัวกิเลสถูกทำลายปัญหาทุกอย่างก็ไม่เกิดขึ้นอีก ข้อคิดที่ได้จากละครเรื่องนี้คือ เพราะเมื่อทำสิ่งที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อคนอื่น

s1

คนอื่นก็จะรักและเกื้อหนุนเราเช่นกัน การที่เราได้ทำสิ่งดีๆ ให้คนที่เรารัก มันเป็นการให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนทั้งนั้น ให้แบบเต็มใจแค่ได้ให้และเห็นคนที่เรารักมีความสุขเพียงเท่านี้เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับการได้รักใครสักคนแล้ว มีบางคนพยายามทำจนอีกคนรู้สึกรำคาญเพราะเขาขาดความเป็นตัวของตัวเองจนทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัด การจะรักใครเราต้องเป็นตัวของตัวเองถึงจะดีที่สุด มีคนเคยบอกว่าวันเวลาไม่มีทางย้อนคืนกลับมาได้ เมื่อเราทำสิ่งใดลงไปแล้วก็แก้ไขมันไม่ได้ เงินออมสามารถสร้างอนาคตที่เป็นปกติสุขได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา อนาคตมีแต่ความไม่แน่นอน และเพราะอนาคตยังอีกแสนยาวไกล ใครอยากมีอนาคตที่เป็นปกติสุข ต้องมีเงินออมให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในอนาคตด้วย คนเราควรจะมีจิตใจที่บริสุทธิ์และซื่อตรง ไม่โกง การหาเงินก็ต้อหามาอย่างสุจริต เงินในอนาคตก็จะอยู่กับคนนั้นตลอดไป